สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในการสอบเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอนในการสอบเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ระดับปริญญาตรี