สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิตจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิตจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมศึกษาดูงานสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และนักศึกษา สาขาวิชาการสร้างดนตรีไทย ร่วมต้อนรับ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคณะอาจารย์ และนิสิตจาก สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงงานและเก็บข้อมูลภาคสนาม ในการนี้ทางสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ได้จัดกิจกรรม workshop ฐานสมรรถนะ จำนวน 3 ฐาน ให้กับผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานร่วมกิจกรรม ดังนี้
ฐานสมรรณะที่ 1 เทคนิคการปรับแต่งและการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย “ขิมสาย”
ถ่ายทอดองค์ความรู้โดย: อาจารย์วุฒิชัย กิจวาส
ฐานสมรรณะที่ 2 เทคนิคการปรับแต่งและการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย “เครื่องปี่พาทย์”
ถ่ายทอดองค์ความรู้โดย: นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
และ ฐานสมรรณะที่ 3 เทคนิคการปรับแต่งและการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย “เครื่องประกอบจังหวะหน้าทับ”
ถ่ายทอดองค์ความรู้โดย: อาจารย์ณรงค์ โกมลสิงห์ /นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ Shop เครื่องมืองานไม้ดนตรีไทย อาคาร 615 สถานบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

ภาพเพิ่มเติม :
ดูโพสต์นี้บน Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/share/d3shw2r9QuGqomKN/?mibextid=I6gGtw

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 402886831 194976683663510 3108974882409630485 n 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิตจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี