สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สจด. จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ “CDTI Train to Gain จับมือสู่ความสำเร็จ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ CDTI 2023 ภายใต้แนวคิด “CDTI Train to Gain
จับมือสู่ความสำเร็จ” เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน ทั้งในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับปริญญาตรี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านวิชาการ 2023 เป็นโครงการที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมจัดกิจกรรมเวิร์คช้อปเรียนรู้จากการปฏิบัติซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมงานได้รู้จักหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละคณะ และทราบความสนใจของตนเองในการเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนำเสนออัตลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาผ่านการแต่งกาย ในชุด “CDTI iDentity ด้วยความเป็นเรา” และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี และ หัวข้อ ทักษะเชิงนวัตกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี