สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ “CDTI Train to Gain จับมือสู่ความสำเร็จ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ CDTI 2023 ภายใต้แนวคิด “CDTI Train to Gain
จับมือสู่ความสำเร็จ” เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรู้จักหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน ทั้งในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับปริญญาตรี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านวิชาการ 2023 เป็นโครงการที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมจัดกิจกรรมเวิร์คช้อปเรียนรู้จากการปฏิบัติซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมงานได้รู้จักหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละคณะ และทราบความสนใจของตนเองในการเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนำเสนออัตลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาผ่านการแต่งกาย ในชุด “CDTI iDentity ด้วยความเป็นเรา” และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี และ หัวข้อ ทักษะเชิงนวัตกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี