สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปในการนี้ด้วย ทั้งนี้ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุญยคุปต์ เป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา และเป็นพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านผู้หญิงทัศนีย์เริ่มเข้าทำงานเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยถวายการสอนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมกับพระสหายเจ็ดคน ซึ่งท่านผู้หญิงทัศนีย์เป็นพระอาจารย์คนแรกที่เข้าถวายการสอน ปัจจุบัน ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา และในการนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบหมายผู้แทนสถาบัน ฯ นำโดย อาจารย์วิรุฬห์ หุะวัฒนะ หัวหน้าสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ครูจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบัน ฯ นักศึกษา นักเรียนไปร่วมทำจิตอาสาบริการแขกผู้ร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 17.22 น. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 393ff77c b1a5 47e6 863b 59654c51a265 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ในหลวง พระราชินี พระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี