สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ และพิธีธรรมสวดอภิธรรม คุณครูท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นหัวหน้าคณะนำ ผู้แทนที่ปรึกษาอธิการบดี/ผู้แทนหัวหน้างาน ผู้แทนบุคลากรสถาบัน ฯ และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมทำจิตอาสาบริการเสิร์ฟของว่าง อาหาร และของชำร่วยให้กับแขกที่มางาน งานบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ และพิธีธรรมสวดอภิธรรม คุณครูท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม


ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th c777c749 ee02 407b 980b c2fb9a5a0ff9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
งานบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ และพิธีธรรมสวดอภิธรรม คุณครูท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี