สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904

ผู้แทนบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 พร้อมรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว โดยผู้แทนบุคลากรได้ร่วมกิจกรรม อาทิ ศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เยี่ยมชมแปลงสาธิต 7 ฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานฝึกแก้ปัญหาตามภูมิสังคม ฐานอนุรักษ์พันธุ์กระบือ และฐานการแก้ไขปัญหาดินเสีย เป็นต้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี