สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

ก้าวสู่อาชีพในสายงานที่ใฝ่ฝันจาก 3 คณะ
1. คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
– สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า

3. คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี

อ่านรายละเอียดหรือสมัครเรียนได้ที่ https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามเพิ่มเติมทาง Line ID: @reg.cdti
หรือโทรศัพท์ 0-2280-0551 ต่อ 3295-7

www.cdti.ac.th portfolio 2567 portfolio 67 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับสมัคร 67
www.cdti.ac.th portfolio 2567 67 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Print
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี