สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล รุ่นที่ 4

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล(Nurses’ aides/Caregivers) รุ่นที่ 4 โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาหารแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลเป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อผลิตบุคคลที่มีสมรรถนะตอบต่อความต้องการของประเทศ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในชุมชนเพื่อไปเป็นนักบริบาลชุมชน (Caregivers: CG) หรือสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะประกอบอาชีพเป็นพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers) ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้สอน นำโดย ผศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ผู้บริหารและผู้แทนแหล่งฝึกฏิบัติ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินธิรา สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และสถานีกาชาด 2

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี