สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดรับสมัคร “TikTok Content Creator”

คุณสมบัติ

• นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

• มีความคุ้นเคยกับ Tiktok

• มีความคิดสร้างสรรค์

• มี Smart Phone ที่ถ่ายวิดีโอความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p (Full HD 1,920 x 1080)

• ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2567

หากนักเรียน นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

1.โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ติดต่อ ครูทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์

2.คณะบริหารธุรกิจ ติดต่อ ดร.พิจักษณ์ ปคุณวานิช

3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดต่อ ผศ. ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ

4.คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ติดต่อ อาจารย์กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์

โดยคลิปที่ได้รับอนุมัติและเผยแพร่จะได้รับค่าตอบแทนคลิปละ 400 บาท (ไม่เกิน 10 คลิปต่อ 1 คน)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯกำหนด (โดยต้องมียอดผู้เข้าชมคลิป 1,000 view) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร 0-2280-0551 ต่อ 3306 หรือ 3316

www.cdti.ac.th 397372245 737507128405797 8318023795403274266 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เปิดรับสมัคร "TikTok Content Creator" 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี