สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เสด็จศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. (เป็นการส่วนพระองค์)

www.cdti.ac.th 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับเสด็จเกษตรนวัต
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี