สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการนำร่องสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการจังหวัดสกลนคร – นครพนม – บึงกาฬ

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการนำร่องสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการจังหวัดสกลนคร – นครพนม – บึงกาฬ การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี และได้รับเกียรติจากดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเชฟแคร์ส และ ปตท. ร่วมให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดบึงกาฬ

ปภาภรณ์

www.cdti.ac.th 8637 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
โครงการนำร่องสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการจังหวัดสกลนคร - นครพนม - บึงกาฬ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี