สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอี และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมค่าย “Chitralada BEST Camp 2023” เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้มีความรู้และความเข้าใจถึงพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม และวิทยาศาสตร์อาหารขั้นต้น ซึ่งเป็นวิชาที่ทางคณะฯ ได้จัดการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album best camp 2023 27 28 66 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Chitralada BEST Camp 2023 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี