สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอร่วมแสดงความยินดี นักเรียน CDTI คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ปีที่ 2

คณะครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งนักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมในโครงการ “การฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ปีที่ 2” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับบริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท มาห์รเอส.อี.เอ จำกัด โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ได้ผ่านเข้ารอบในการสอบ Pre-test (Online) ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 แข่งขันรอบทฤษฎี (ผ่านการคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้าย) และเมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2566 แข่งขันรอบปฏิบัติ (ชิงชนะเลิศ) โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม “ช่่างกลจิตรลดา 3” ได้แก่ 1.นายรัฐนนท์ ชิดชัยโย นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับปวช. ชั้นปีที่ 2 และ 2.นายปุญญินท์ เลิศยิ่งยศ นักเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 ได้รับผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 20,000 บาท ทั้งนี้ทางโรงเรียน ฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3 ทีม (ทีมละ 2 คน) ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 2 ทีม ในการนี้นักเรียนสามารถสร้างเสริมประสบการณ์จริง ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และพัฒนาทักษะตนเองได้เป็นอย่างดียิ่ง ณ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


ชาติภักดิ์ /ข่าว

www.cdti.ac.th s 22667272 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอร่วมแสดงความยินดี นักเรียน CDTI คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ปีที่ 2 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี