สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อธิการบดีพบอาจารย์

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร และอาจารย์เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ความเข้าใจให้แก่อาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 20231024 021758470 ios สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
อธิการบดีพบอาจารย์ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี