สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมความร่วมมือโครงการสร้างเครื่องดนตรีไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล
ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข และผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและครู ร่วมประชุมความร่วมมือโครงการสร้างเครื่องดนตรีไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การนี้ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา และนายกสมาคมสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมการประชุม โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อร่วมกันสร้างเครื่องดนตรีไทย 2 วง ได้แก่ วงมโหรีเครื่องใหญ่ และวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 306334 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมความร่วมมือโครงการสร้างเครื่องดนตรีไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี