สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับสถานประกอบการและสถานศึกษา รวม 17 แห่ง พร้อมด้วย ผศ.นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล รักษาการแทนรองอธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยสถานประกอบการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน ทักษะวิชาชีพ ให้ผู้เรียนเติบโตในสายอาชีพของตนเอง จัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00–13.00 น. ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทั้งนี้สถานประกอบการและสถานศึกษา ที่เข้าร่วมในการลงนามมี ดังนี้

 1. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
 3. บริษัท ชาริช โฮลดิ้ง จำกัด
 4. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 5. โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ
 6. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 7. บริษัท คลีนฟาร์ม จำกัด
 8. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
 9. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด
 11. บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
 13. บริษัท โมชั่น การาจ จำกัด
 14. บริษัท เรฟโวลูชั่น ไดเเดคติค จำกัด
 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 16. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
 17. โรงเรียนสกลวิทยา

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี