สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับ คุณศุภมาส อิศรภักดี เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

www.cdti.ac.th 5x7 in 67.2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
การ์ดยินดี 5×7 in แนวนอน 67
ระดับปริญญาตรี