สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน “Cabling & Networking Contest ปีที่11″

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จากการแข่งขัน “Cabling & Networking Contest#11 ปีที่ 11” รอบคัดเลือกกรุงเทพฯ และปริมณฑล (10 ลำดับจากทั้งหมด 42 คน) จัดโดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย วันที่ 27 กันยายน 2566 โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านเข้ารอบทั้ง 2 คนประกอบด้วย

1. นางสาวญาณิศา พรไตรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

2. นายซาฟีอีน ปรีเเต นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่มา https://www.facebook.com/cdtitechno

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี