สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการอาหารด้วยวิธี Project-based learning ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.30-14.45 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการอาหารด้วยวิธี Project-based learning ณ ราชอาณาจักรภูฏาน (Teaching Food Entrepreneurship Through Project-Based Learning: A Case from Bhutan) โดย ดร.พิจักษณ์ ปคุณวานิช ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องวิทยทรัพยากร ชั้น 2 อาคาร 604

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี