สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการอาหารด้วยวิธี Project-based learning ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.30-14.45น.
วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการอาหารด้วยวิธี Project-based learning ณ ราชอาณาจักรภูฏาน (Teaching Food Entrepreneurship Through Project-Based Learning: A Case from Bhutan)” โดย ดร.พิจักษณ์ ปคุณวานิช
ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องวิทยทรัพยากร ชั้น 2 อาคาร 604

ระดับปริญญาตรี