สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ครั้งที่ 16 การพัฒนาผู้ประกอบการอาหารด้วยวิธี Project-based learning

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี