สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเดินตลาด “Local Wisdom Market” ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอเชิญเดินตลาด Local Wisdom Market ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น พบกับอาหาร/สินค้า จากภูมิปัญญาท้องถิ่o จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยในโลกาภิวัฒน์ ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ แล้วแวะมาชม ชิม ช้อป กันนะ

www.cdti.ac.th s 30646277 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญเดินตลาด "Local Wisdom Market" ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th s 30646277 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญเดินตลาด "Local Wisdom Market" ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี