สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 (วันที่ 7)

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร และตัวแทนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมออกบูธแสดงผลงานนักศึกษา และแนะนำหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 9-11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ ครูสาวิตรี มารอด ครูสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ นำนักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 จำนวน 15 คน และนักศึกษาสาขาต่าง ๆ ร่วมชมนิทรรศการ ผลงานนวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงาน ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2566 ครั้งนี้อีกด้วย สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

401671 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 (วันที่ 7) 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
401671 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 (วันที่ 7) 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี