สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ค่ายอาสาจิตรลดาวิชาชีพ ครั้งที่ 7

นางชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และทีมงาน จัดโครงการ “ค่ายอาสาจิตรลดาวิชาชีพ ครั้งที่ 7” โดยนำคุณครู บุคลากร นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้อยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ โดยได้ร่วมกันพัฒนาส่วนต่างๆ ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน และห้องน้ำ เป็นต้น โดยมีจิตอาสาร่วมมือกัน นักศึกษา ครู และบุคลากรสถาบันฯ สามารถนำความรู้ทักษะวิชาชีพของแต่ละสาขาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย (ระดับประถมศึกษา) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ชาติภักดิ์/ข่าว

ค่ายอาสาจิตรลดาวิชาชีพ ครั้งที่ 7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ค่ายอาสาจิตรลดาวิชาชีพ ครั้งที่ 7 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี