สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากรสถาบันร่วมโครงการเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาล

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 หรือผ่านทาง ระบบ Live สด ที่ เฟสบุ๊ค สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หรือช่อง Youtube : CDTI Channel สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติกร 3232, 3233

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี