สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือคณะ ค.ต.ป.พน.

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะ ให้การต้อนรับนายอำนวย ทองสถิตย์ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.) พร้อมคณะ เยี่ยมชมอาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นอาคารที่มีความพร้อมและเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมของการดำเนินงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี