สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการผลักดันผลงานวิจัยของสถาบันเพื่อเสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการผลักดันผลงานวิจัยของสถาบันเพื่อเสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากับการทำงานวิจัย แนวโน้มการสนับสนุนทุนวิจัยของแหล่งทุนในประเทศ แนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับเอกชน และการนำทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีคุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรพิเศษ การอบรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ภาพเพิ่มเติม

ปภาภรณ์/ข่าว

IMG 8011 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
อบรมการผลักดันผลงานวิจัยของสถาบันเพื่อเสนอขอรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ระดับปริญญาตรี