สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคาร 604 605 611 และอาคาร 612

ระดับปริญญาตรี