สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดอาคาร 604 605 611 612 และอาคาร 633

ระดับปริญญาตรี