สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญนักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมอบรม หัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับมูลนิธิชัยพัฒนา”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมแก่นักศึกษาและนักเรียน หัวข้อ "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับมูลนิธิชัยพัฒนา" บรรยายพิเศษโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี