สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ราเว็นส์บวร์ค-ไวน์การ์เทิน และทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ภาพข่าวจาก: ช่อง 7HD เว็บไซต์ https://news.ch7.com

ชมเทปบันทึกภาพ
https://news.ch7.com/detail/653608?fbclid=IwAR3aFIAzcNZtxT2dk1H6P5_9a7a-awAsB8rT2JQa9gZXCDQixsaPCbVpjBc

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี