loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

ระดับปริญญาตรี