สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

น้อมรำลึก “วันอานันทมหิดล”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

น้อมรำลึก “วันอานันทมหิดล”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน "วันอานันทมหิดล" ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานประทักษิณ ชั้นล่างมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EtYfJceCaRlFhh3RsVBxD8UBw2epa4nwhscjEm94QI9d_Q?e=6yBVV0

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี