สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชม CDTI 

image 750x 6482ea67d4d4d 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 -17.00 น. คุณทะนง โชติสรยุทธ์ วิศวกรการศึกษา และ คุณสมสุข เศรษฐิน ผู้ทรงคุณวุฒิการรับรองคุณภาพทางการศึกษา เข้าพบหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ณ ห้องประชุมสภา ฯ ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ อาคาร 604 และนำชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน และห้องนวัตกรรม อาคาร 605 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี