สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

image 750x 649a7ba0ae662 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี จำนวน 45 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand Creative and Design Center (TCDC) ไปรษณีย์กลางบางรัก โดยคณาจารย์และนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายพิเศษ พร้อมชมนิทรรศการการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อศึกษาผลงานจากนักคิด นักออกแบบทั่วโลก และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี