สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะถ่ายทำตำราอาหาร

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับหม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล (เชฟป้อม จิตรลดารุ่น 9) ในโอกาสเข้าถ่ายทำหนังสือรวบรวมอาหารคาวหวาน ตำราท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล อดีตต้นเครื่องไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จัดทำโดยมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน ณ ห้องครัวไทย อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 256

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี