สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปทอดพระเนตรสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เป็นการส่วนพระองค์
…เวลา ๑๓.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงสวนจิตรลดา จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณรอบสระน้ำด้านหน้าศาลาดุสิดาลัย โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา บริเวณโรงสีข้าว แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง กลับถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา ๑๔.๑๗ น.gal zrhhzh87HI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Iuue3MTrL5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dmJhKEuvbH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ErzPLAS0B8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal af8u1RusDW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fMBpFZMHo3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ONmUturWzs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PSRZsZSAH2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ME617OQkQA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Fwa4ccIJgH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MiIVhIlLHZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี