สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรม Mini Book Fiar 2015

เป็นการให้บริการเชิงรุกของวิทยทรัพยกร (ห้องสมุด) ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยได้จัดรวบรวมร้านหนังสือชั้นนำต่าง ๆ อาทิเช่น ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สกาย บุ๊คส์ สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซีเอ็ดยูเคชั่น สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ และสำนักพิมพ์สุขภาพใจ เป็นต้น เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาได้มาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ในวันที่ 25 พฤษภาคม –12 มิถุนายน 2558gal wnBCzr62DY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vkb98lRnLH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal T9JEHbG6sK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal A3ii15Ibny สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2VqmRnapzZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HqcGMiSw1P สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NugnAdZPjL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J5VnJ518fd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K1zRUrtIj2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal stBKDMkU09 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zuCRSqYAMz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cH0uDKVjom สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QdoknDlIBu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AHwg9bRiVr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yN6SylhYA5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7fwM0rNn6h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lrgpBH7lMe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 99KsZyYGrJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal drRcTNEgR8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JGIFOCVd8U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k81NhsJPAi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f7tWJZzbFB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m3ak2FcvcJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี