สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประมวลภาพนิทรรศการ “ชีวิตและวัฒนธรรม” ปี ๕๘

เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ผ่านโครงงานโดยให้นักศึกษาประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ภูมิปัญญาไทย หรือเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตไทยเพื่อเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาต่อยอดทางธุรกิจได้ในอนาคต โดย ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดี และคุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เดินเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มผลงาน ณ ชั้น ๑ อาคาร ๖๐ พรรษาราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal POdpytqYuz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OSCB8F0wHm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RSFpIPZSR8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JSikXocjET สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cedir7YtLo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y3pSlZkQsf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MjABY9UnfO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rZSDTMCvCr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RpHuNoepcQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kw5bUt7g1f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GXCbuNFBM9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UYQjXeU15T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vcP1BfMvwt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yYvyCh5PZr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v7WVc8qSFg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1CmU7UiFCp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ng1np3NVCz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vRdiR6K1u3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SNzUW5ZnWs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ek9W8mKq5i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ePJ7940ebm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sBTUaMcU40 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BPbnIuQjpR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TNPiv2JBzE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lz1oYmXRLd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c5NEDpkzty สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ilf7VusY4d สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QsasSR8WdW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vzL8tiugdA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bOn20wOv6v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eMMp9FfkE8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZLi0s0yPfH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี