สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมประชุมนักศึกษา (CDTC Assembly) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้หัวข้อที่ได้จัดในเรื่อง “ผู้สมัครรักเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาแถลงนโยบาย” โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal mOcktDZJUj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XAMEBQA01v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X3CfaYjBF8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wF9eb8GEwh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iasXlGVMKV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E0ybrUrvVY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HXstSsqzRW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UFcvfNXXVM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OOCas8t1vi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dY0kaHURHW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal re4ubvKevD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lv0UvXdT2D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QOauklNIXH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Dsb28EjikW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TivW8ILQCs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 81bt7XoDZU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SJp19wXD9D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1kdjt92g2M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3dHo7kTjI6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lfTB0hkGEu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 18TlcQQlNO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี