สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (29 กรกฎาคม 2559)

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 4203 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ มาเป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการดำเนินงานได้gal 2Lw0lT56Ap สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal E9Xzn5KGjI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3ed4uhUk7n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GfVe7bjeYu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hzQiGUNj22 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nc0g3PPPtI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Zst1Bae3bt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OgEHbij1R0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bjbFlNQAR1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1wTRPzMDSO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m6yRf57NaL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี