สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

อธิการบดีมอบรางวัลยอดนักอ่านประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมยอดนักอ่านประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้มีการอ่านสูงสุด ๕ อันดับ ได้แก่
๑.ชยานันต์ ชุติธสุวรรณ
๒. อิทธิวัฒน์ ใจอารีย์
๓. จีรชัย พรหมแย้ม
๔. ศิรวิทย์ สัญญะ
๕. สหรัฐ กัลป์สุทธิ์

ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพgal FbQPsQtt9o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rZeXtJjfM9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ekk1v2OiAa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hCOXNr6cKw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tqGaD9oipZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี