สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีสงฆ์งานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ได้จัดพิธีสงฆ์งานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาผกาภิรมย์gal b9ZVXQOVky สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NU0DJwgsRP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal p5Hu574UkI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6CU2B5MGmS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZK8WOu9FSC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N6aQCmXgDZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AeWfNrRdLp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dpKPcZdLN1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XDs2Ih2Azy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t8Rz3WVeFl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YOcJiPaAZK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s60Rp4Z5En สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rjWZaK4h6Q สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CDRgZus6iW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wo6U5lbIqJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zfvrOyoKN3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O1aVXEIQsk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MccuC4QaIj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eCdJJlDbp7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ff9iQQqsnG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal s5CBH7BwfJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal njKaMMFqXo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uJm3fQrlJz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 134PnptyaB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uguE7715nE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z333rmzDdG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kCNvyL9hBC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 03zwun5S8S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gc4JeM1hnA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5LSiua8EL7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5BgilZDYb3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HA0oD8L7Mn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CVoDz8aPA1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S344O0SivF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q1kMGOw9Pr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1B0LLNyqdw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VdENw8YENJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BfH27muEBs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f2FgU4lTa0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fGutUuvzmL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YkRBPL9p0z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F09BuZP77t สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BY4ZpzOcEh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gKedZ2FRfq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal utU6tkM6my สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JdfUSC62tn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GI8PFXjOCc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dFNRtj0rYN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LtCMfnzNNM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NE7WtMTNBw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N7bEnb9Qhs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IJBZpGD2M3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6UglP9YVbs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TEAYtYnXwy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FthG4DC5qC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZMWuQeC7Ev สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wOtQa9DQCw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Sg0BlW1M0m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Alpi47GAov สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal coyRO46lLa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0DfABIzZG5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OI2wc7Dg1X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yCatFMyrtV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vkcKVNtvNa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k0JNQTXtKA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bmMs1uDbJn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZCX4mcRnte สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9QKtDri9A7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yfIJInvgOZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal afgEIa9eKv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EArSFrwfYO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nsnqvPN4s0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rAjmGMGsT2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี