สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและศึกษาดูงานการออกแบบอาคาร

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและศึกษาดูงานการออกแบบอาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยทรัพยากร
(ศูนย์การเรียนรู้)gal QSWgyCYUWZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0JFW0ezY8w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DdgvtHeqcT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YwtiZylITN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YLKfgdWvD9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี