สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักศึกษาเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้งให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักวิธีการรับมือจากการคดโกงของคนในสังคมปัจจุบัน ภายใต้โครงการ นักศึกษารุ่นใหม่ ต่อต้านคอรัปชั่น ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี