สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขัน CDTC PingPong Challenge 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลกว่า 2,000 บาท โดยการแข่งขันเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายณัฐกร. ปิยะธนากร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจอาหาร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นายทักษ์ดนัย. พยัคฆเดช
คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
นายสิทธิ. ขยัน
คณะบริหารธุรกิจ. สาขาธุรกิจอาหาร
ปภาภรณ์/ข่าว
05/04/60gal c8CpDrJgnz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OHwEb9Ciy2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal K6cvPjCVQl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal of5N7CMsQL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yYmDzsF0S6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v3SRY8miKf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JLMu8nlo74 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5f4A62qqrp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OicheZtrJW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fYg9nWEP2A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FPGLn4feiG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BE8gA5icwS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Gjbiz1iVSI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CePYJPiTOM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8MlVgujCTq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pulft44MYT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wNjzRGlNS6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PNrOhV4sn6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BkG204dPmq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wC3gyNuJb9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L0sXiHWM8G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ga9oPMAzuz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal koIFDcKHYJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DbtVMccKsD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ofJVJeaoE1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ujvQYPjoYc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KrHrd4wsjO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zQbI7LNpYj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IroypPszMu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pgTUmnpBeb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BwehojPXJb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MvRkA2qqQD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1wYuugbr2j สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eCv6uufQMZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal saHyWFZasZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tClFktq8So สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DyP5m61ryo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4YQYqU9X1g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IrzTJ9U25M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qKCfPZmQqV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal a77jvW66wA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gyFWX1CqA7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal D7w65T8RLU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZdhoMHdfg0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ii6LYqeM0T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3q5OISQZPS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oPPuDX7pqX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6uqFnaOidT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PcKI776wIk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gJ9n3Fk9MR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IjFomGtzvP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U6tYn1MRLX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QuKmAQgJI1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IdWqyKC6AQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Y5KiN1gW2v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NqmuZjaZtC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R7H7h43VU6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี