สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ค่ายอาสาจิตรลดา บางสะพาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมค่ายอาสาจิตรลดา บางสะพาน มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะตระหนักถึงสังคมและส่วนรวม โดยค่ายดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ พื้นที่โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง และโรงเรียนบ้านชะม่วง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปภาภรณ์/ข่าว 29/05/60 ขอบคุณภาพสวยๆ จากน้อง คิว Jirachai Phromyaem และน้องโฟล์ค Whatthe Folkgal eSFRLt9vJT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R8IeWFXqRe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6Rc8rOBpMD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KhUMc0fFrI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g8CvFAbfAZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FJYBhDvp0a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wow0sbJeYz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HAVndnp3Pr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wXWyEU8mEd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WozFW8O0Ig สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iXU4fN2Egm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal t5e7iRTtDU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r7ZL5N8sj6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KhTTIFO5nG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VoGXOXrBbB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c8nGDChF6w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l85jJnXfNX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Fce3L417Yd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Oajjmd0Ybm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 39j1UZV3jo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FsL4qMN6UC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BMSLWVnufv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CpAdSYZIR9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3k5ddAvDKq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b1ZKUMOpj5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 90d45tR788 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Jfsvkwz8JP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1X8fwBJctM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Rswi3pJA30 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pFwvZfSWvF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VGYLFT9ksm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mRiDU1bWqm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JZVjESrsS9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dGZbPsZI8E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2KGvg7pzbp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wgPZUoEzc0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ap5Rw2aDgL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 99lPJKBAzl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UOb6tkQmdC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3llrm3mu3D สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iAFuZeDjag สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ED5YFZXA3h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4A8QqsPaL9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 970pMU6Dw2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8SfFTHQCVP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nQPzqFH22b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mnARPP6WRq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nb1V6ttrsW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal BA0OOPAycU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EnrASqwDhp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GblfMvofTj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DJqwjo89qn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal k47GPwQ2VJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DDEFXA43kp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nkIKqu1j5I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bkY9sNSFFK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JX8fBN3duL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XsLrXZEsJZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal psFApMQOKe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AUiF7wfD90 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PBPAeZMjY8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FKmOWJubhN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DltwqUi40X สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 52m5MhSAGb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal G4N6c6Bls9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FwfwYGzZN2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZXPa4ivVFI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g8ojW6kTFJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KFbzP8CntI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R23YYrLTO9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CQ1GXzHK59 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wU5XrplzyL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aZ4WHO7mML สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pyTAXBP2fG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KelKpadoSl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal w24lCu0kw3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gVpY0JF8Of สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PsnSweSGjT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JwEdDLbM0E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q8MQjYJikm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ejcdPMKmjB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fP01gY1VrL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j7FCr2Qs11 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UMY8PJdRRc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TR4idbLTPa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5OQLyzR464 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wNcoy8kWDz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KMsEyFEOl5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zh89u18uKZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dja3Uo3GH1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uLMiSYptjR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal byttbnumkV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UDCG02LS6s สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DwdHRPcSaI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4MnJgmYUG8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qDNQrN9LlH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oK34QZ950E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vgDeq95pqb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal POIyy83As9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cRMmp4S3HS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8iaTuiqaUN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uiKD9b5ZlQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DtdZJZv7fp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pqtD8ltkdD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hetveduJlJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZtWvYVLRSg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RKyIv7inco สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ykvree62ju สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Mp2NH1WypG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sZo1IU80hk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OVcUubrSLn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rujYNnnwXq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SXdztuGS3R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZUBtnMQS9a สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal cyuveB1uea สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jlKG4132VJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5JapHf4DQl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Uj6azNOs7k สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Dnt3EIMNQY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9yI9vRZg6L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FfKb8wFCnd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LbLs8zqzbB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TV6nyfJ1AW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b5jX4FVAgs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JtRrq217sE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rDH4kH75Ae สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YXt76Y8fsS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 36pheI88cM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dbH7Wi6dBa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sIbPpOsHuy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nCq7iv9my4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sIF6W5f1vF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal azMYlYwAwA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pq7VoNUmnY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal nlqbbSZlDk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TF1kWo5JlY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DDwDFNCGI3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mQ5yYwnAWa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qAnyQYmTbQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lh0W9PLfLD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wv0hY9RoJ3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rppvm6jut6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี