สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรม Chitralada mini FBM

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจอาหาร “Chitralada Mini FBM” ซึ่งมีเจ้าของธุรกิจอาหาร บุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต จากสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล บรรยายในหัวข้อ “Food Science” ในช่วงเช้า และหัวข้อ “Food Safety” ในช่วงบ่าย วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 07/07/60

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี