สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายเงิน

พุทธศักราช 2560 เป็นมงคลสมัยที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชนมมายุ 60 พรรษา 13 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อุปนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระอัธยาศัย พร้อมถวายบัตรอวยพร หน้าพระฉายาลักษณ์ ณ วังเทเวศร์ ปภาภรณ์/ข่าว 13/07/60

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี