สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรม Chitralada mini FBM

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจอาหาร “Chitralada Mini FBM” ซึ่งมีผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เจ้าของธุรกิจอาหาร และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วม โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี จากวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล บรรยายในหัวข้อ “How Technology Will Change the Future of Business ” และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist and Sustainability Advisor บริษัทที่ปรึกษาแบรนด์บีอิ้งจำกัด บรรยายในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนด้วยความพอเพียง” วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาgal RqX2mOO72g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lBN1z2fCTT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fek8pkCH8y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jN92Qvpl75 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NPBXl2tJIk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8mWLC4EZn7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jGCg7TmjsN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QyY0ylLQiB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal V5WLyC1mVY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RbJ2mmvBGY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lWMwVLRF7R สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U8AFjqJuvs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ag6ubLnEyk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zGaWRMKdr0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EDVQh5GZTw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5P90mKhXPi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal c1EX8gTHgj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ffK7BWy0pC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eMbaDsfks9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SuaYYlKmZj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6ttH9N7TiD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal suavrvoFRh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HocE9PIOP5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H6NaNWYVPg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9yQtGfOjWW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 09NYVNJELp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zbSmcros3i สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j9FXee3RDg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1zKYC7NrfQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZPXMZKIYGy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี