สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

อบรม Big Data for Business insight 2017

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการอบรม Big Data for Business insight 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการของ Big Data และแนวโน้มของเทคโนโลยีด้านข้อมูล เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 4203 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว
2/07/60สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n1NXAGu5VW สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QMqo8rAtfg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal apwHz2vlLg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wQrcKiMNQ0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal N4YkLymhU7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal f8u0wiXIYt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PvR8oOzHlu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal X6h3z87k3N สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lBLnOWcFvB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sjFTSRqegT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yZn6XWmUJt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UQdgIIybMS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JNdDjfdSY9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kVzBZ9K6tN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lYTw1AzJVD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal g9yftkNPCH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UoD7FmQdyD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JeAo8sfyHw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี